• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

نرم افزار حسابداری نوین پرداز و زیربسته های نرم افزاری

تمامی محصولات
نرم افزارحسابداری
نرم افزارحضور و حقوق
 • ارتقا حضور سطح سه به چهار
  ارتقا حضور سطح سه به چهار
  نرم افزارحضور و حقوق
  1,500,000ریال
  مشاهده جزییات
 • حساب یار (نرم افزار اندروید)
  حساب یار (نرم افزار اندروید)
  نرم افزارحسابداری
  5,600,000ریال
  مشاهده جزییات
 • ارتقا حضور سطح دو به سه
  ارتقا حضور سطح دو به سه
  نرم افزارحضور و حقوق
  1,500,000ریال
  مشاهده جزییات
 • ارتقا حضور سطح دو به پنج
  ارتقا حضور سطح دو به پنج
  نرم افزارحضور و حقوق
  6,380,000ریال
  مشاهده جزییات
 • ارتقا حضور سطح سه به پنچ
  ارتقا حضور سطح سه به پنچ
  نرم افزارحضور و حقوق
  5,000,000ریال
  مشاهده جزییات
 • ارتقا حضورسطح دو به چهار
  ارتقا حضورسطح دو به چهار
  نرم افزارحضور و حقوق
  3,000,000ریال
  مشاهده جزییات
 • زیر بسته ارتباط با ترازوی دیجیتال
  زیر بسته ارتباط با ترازوی دیجیتال
  نرم افزارحسابداری
  5,200,000ریال
  مشاهده جزییات
 • زیر بسته تولید و چاپ بارکد
  زیر بسته تولید و چاپ بارکد
  نرم افزارحسابداری
  4,100,000ریال
  مشاهده جزییات
 • ارتقا حضور سطح چهار به پنج
  ارتقا حضور سطح چهار به پنج
  نرم افزارحضور و حقوق
  3,500,000ریال
  مشاهده جزییات
 • کلاینت فروش(باجه)
  کلاینت فروش(باجه)
  نرم افزارحسابداری
  11,000,000ریال
  مشاهده جزییات
 • زیر بسته تولید و بهای تمام شده
  زیر بسته تولید و بهای تمام شده
  نرم افزارحسابداری
  4,100,000ریال
  مشاهده جزییات
 • سفارشگیر (نرم افزار اندروید)
  سفارشگیر (نرم افزار اندروید)
  نرم افزارحسابداری
  25,000,000ریال
  مشاهده جزییات