• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

در این مقاله سعی کردیم بطور خلاصه و مفید نحوه شناسایی هزینه  حقوق و دستمزد را در حسابداری تشریح کنیم  

✅در بخش اداری مالی هر سازمان یا کسب و کاری، یکی از زمان‌برترین اما با اهمیت ترین محاسبات مربوط به ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد است، چرا که پرداخت منظم حقوق و دستمزد پرسنل باعث رضایت و اطمینان کارکنان و در نتیجه افزایش بهره‌وری و تولید می‌شود.
✅پیش از ثبت سند حسابدرای حقوق و دستمزد در نرم افزار مالی نوین پرداز باید محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل توسط زیربسته نرم افزار حضور و غیاب نوین پرداز انجام شده باشد.نتیجه محاسبات حقوق و دستمزد جهت ثبت سند در نرم افزار حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد.
✅سند حقوق و دستمزد یک سند به اصطلاح هزینه ای می باشد، بخش اصلی  این سند مربوط به ثبت بدهکار هزینه های پرسنلی می شود و در طرف بستانکار ثبت جاری کارکنان سازمان بیمه و مالیات را خواهیم داشت.
در سند حسابداری حقوق و دستمزد جمع کل حقوق و دستمزد به بدهکار حساب هزینه حقوق ودستمزد منظور و اقلامی که بایداز حقوق و دستمزد کارگر یا پرسنل کسر شود (مانند حق بیمه سهم کارگر، مالیات ، وام و مساعده) به بستانکار حسابهای مربوطه منظور می شود (اداره دارایی و سارمان بیمه تامین اجتماعی )و دستمزدی است که باید به کارگران پرداخت شود و به حساب حقوق و دستمزد پرداختی منظور میگردد.
✅ثبت شناسایی هزینه حقوق در دفتر روزنامه نرم افزار (توصیه می گردد ثبت سند شناسایی حقوق در روز پایانی هر ماه انجام شود )
حساب هزینه حقوق دستمزد                       ×××
                                                       حق بیمه پرداختی (سهم کارگر)                         ××

                                                       مالیات حقوق و دستمزد پرداختنی                     ××

                                                       وام                                                                          ××

                                                      مساعده                                                                 ××

                                                     حقوق دستمزد پرداختنی                                     ××
✅در زمان پرداخت حقوق به پرسنل ثبت زیر باید توسط حسابدار در نرم افزار مالی انجام شود.

حقوق ودستمزد پرداختنی ××

                                                    صندوق/ بانک ××  
✅ در زمان واریز حق بیمه و مالیات حقوق پرسنل به حساب سازمان تأمین اجتماعی و وزارت دارایی ثبت های زیر صورت می پذیرد:

  بیمه پرداختنی ××

مالیات پرداختی ××

                                     بانک / صندوق ××
به یاد داشته باشید ، که علاوه بر 7% حق بیمه ای که کارگر بابت بیمه شدن خود به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می نماید کارفرما نیز باید 20% بابت بیمه اجتماعی و 3% بابت بیمه بیکاری پرسنل خود به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید و این دو پرداخت در واقع هزینه های کارفرما می باشد.
✅کاربران محترم باید توجه داشته باشید حسابداری حقوق ودستمزد دارای نکات قانونی بسیار زیادی می باشد که باید رعایت شوند.