• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

کاردکس کالا ، گزارشی است که گردش ریز کالا را در یک انبار مشخص نمایش می دهد . در این گزارش مقدار وارده ، مقدار صادره و مقدار مانده یک کالا به همراه مبلغ وارده ، مبلغ صادره و مبلغ مانده نمایش داده می شود.

تعداد بازدید:44

کاردکس کالا ، گزارشی است که گردش ریز کالا را در یک انبار مشخص نمایش می دهد . در این گزارش مقدار وارده ، مقدار صادره و مقدار مانده یک کالا به همراه مبلغ وارده ، مبلغ صادره و مبلغ مانده نمایش داده می شود.
در این گزارش کلیدی حسابداری ،فی وارده و فی صادره نیز نمایش داده می شود تا کاربران بتوانند به راحتی گردش یک کالا را در انبار هم از لحظ مقداری و هم از لحاظ مبلغی مشاهده نمایند .
بطور کلی کاردکس در انبار به نحوی تعریف می شود که قابلیت ردیابی و کنترل مقداری هر قلم کالا را در هر بازه زمانی و تاریخی که نیاز باشد به انبار گزارش نماید.
حفظ مقدار موجودی لحظه ای در این بین برای درج در کاردکس بسیار پر اهمیت است و این خود یکی از فاکتورهای ارزیابی عملکرد هر انبار خواهد بود. این مقادیر معمولا با مقادیر فیزیکی مطابقت داده خواهند شد، در حقیقت پایه و اساس عملیات انبارگردانی در هر زمان از سال مالی که اجرا شود ،بر اساس اطلاعات ثبت شده در کاردکس خواهد بود.

این مقاله را نیز بخوانید : آشنایی با مالیات های مستقیم و غیر مستقیم