• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

در این مقاله سعی داریم بصورت خلاصه شما کاربران محترم را با بستن حساب های موقت آشنا نماییم

تعداد بازدید:69

🔹🔹آشنایی با حساب های  سود و زیانی و بستن حساب های موقت در پایان دوره مالی
🔶🔶حساب های سود و زیانی ،حسابهایی هستند که مانده آن مربوط به یک دوره مالی می باشد. مانده این حسابها در پایان یک دوره مالی صفر می شود و به دوره مالی بعد منتقل نمی شود. مانند حسابهای هزینه، در آمد ها، فروش و تخفیفات خرید.....
☑️برای بستن یک دوره مالی ابتدا از ثبت تمامی اسناد مربوط به آن سال مالی و صحت آنها باید مطمئن شد. سپس در یک سند، کلیه حسابهای موقت که مانده بستانکار دارند را به اندازه مبلغ مانده حساب، بدهکار کرده و مانده آنها را صفر می کنیم.
بعد کلیه حسابهای موقت که مانده بدهکار دارند را معادل مانده همان حساب بستانکار می کنیم. شرکت‌ها برای بستن حساب‌های موقت (حساب‌های سود زیانی) ، مانده آن ‌را به یک حساب ترازنامه ای منتقل می کنند.یعنی مانده کلیه حسابهای موقت، به حساب سود و زیان جاری (حساب عملکرد) بسته می شود. به همین دلیل است که به حسابهای موقت حساب سود و زیانی نیز گفته می شود.
☑️ بعد از مشخص شدن سود و زیان معمولا سندی صادر می شود که در آن تکلیف سود و زیان جاری مشخص می شود.
نکته : دقت داشته باشید که بیشتر شرکت ها هیات مدیره مصوب می نمایند.که این حساب با حساب سود و زیان انباشته بسته شود.حساب سود و زیان انباشته یک حساب دائمی می باشد.
☑️اگرمانده حسابِ خلاصه سودوزیان، مانده بستانکارپیدا کند نشان دهنده سود در طی دوره مالی است واگرمانده بدهکار پیدا کند نشان دهنده زیان در طی دوره مالی می باشد.
☑️برای حذف سند بستن حساب های سود وزیانی باید “لیست اسناد حسابداری” را باز نموده و سند را حذف نمود.