• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

مرکز آموزش نوین پرداز

در این بخش میتوانید راهنماهای نرم افزارهاو ارتباطات با انواع سخت افزارهایی چون ترازوهای دیجیتال ، دستگاه های حضورو غیاب ، بارکدخوان و ... را مشاهده نمایید

آموزش و راهنماهای نرم افزارها و زیربسته های مختلف شرکت نوین پرداز

ردیف عنوان آموزش لینک دانلود
1 دفترچه راهنمای نرم افزار حسابداری نوین پرداز
2 آموزش نحوه ثبت اموال ثابت در نرم افزار حسابداری
3 راهنمای اتصال سیستم های شبکه به نرم افزار حسابداری نوین پرداز
4 راهنمای استفاده از زیربسته ارتباط با ترازوی دیجیتال نوین پرداز
5 آموزش ثبت کالای سریال دار در نرم افزار حسابداری نوین پرداز
6 راهنمای آموزش تنظیمات سایت فروشگاهی نوین پرداز
7 راهنمای ثبت وام و اقساط آن در نرم افزار حسابداری نوین پرداز
8 راهنمای تصویری انتقال سال مالی نرم افزار حسابداری نوین پرداز

راهنمای آموزشی دستگاه های حضور و غیاب نوین پرداز

ردیف نام دستگاه لینک دانلود
1 راهنمای دستگاه حضوروغیاب NP620
2 راهنمای دستگاه حضورو غیاب NP2815
3 راهنمای دستگاه حضورو غیاب NP302
4 راهنمای دستگاه حضورو غیاب NP586
5 راهنمای نرم افزار حضور و غیاب- حقوق و دستمزد نوین پرداز
6 راهنمای دستگاه حضوروغیاب NP261
7 آموزش تصویری دستگاه NP586
8 آموزش تصویری دستگاه NP2815
9 آموزش تصویری دستگاه NP620
10 آموزش تصویری دستگاه NP395
11 آموزش تصویری دستگاه NP261
12 راهنمای دستگاه کی پد نوین پرداز
13 آموزش تعریف شیفت در نرم افزار حضور حقوق نوین پرداز

راهنمای آموزشی سخت افزارهای مرتبط با مجموعه نوین پرداز

ردیف عنوان آموزش لینک دانلود
1 راهنمای فارسی سازی پرینتر Baby 380 (Koohi)
2 راهنمای تنظیمات بارکدخوان QuickScan
3 راهنمای تنظیمات لیبل پرینتر HoneyWell
4 راهنمای سوکت زدن کابل اتصال به ترازوی دیجیتال محک

راهنماهای آموزشی نرم افزارحقوق و دستمزد نوین پرداز

ردیف عنوان آموزش لینک دانلود
1 آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد نوین پرداز(کلیه بخش ها)
2 بخش 1 - اجرای نرم افزار و تعریف سال کاری
3 بخش 2 - نعریف دستگاه حضوروغیاب ودریافت اطلاعات
4 بخش 3 - تعریف شرکت
5 بخش 4 - معرفی و تعریف شیفت کاری
6 بخش 5 - معرفی و تعریف حسابها
7 بخش 6 - تعریف پرسنل
8 بخش 7- صدور قرارداد
9 بخش 8 - مشاهده گزارشات تردد پرسنل
10 بخش 9 - گزارش وضعیت پرسنل
11 بخش 10 - گزارش تجمیع تردد پرسنل
12 بخش 11- صدور فیش حقوقی پرسنل
13 بخش 12 - پشتیبانگیری و بازگردانی اطلاعات نرم افزار
14 بخش 13 - تنظیمات ارسال پیامک تردد پرسنل
15 بخش 14 - تعریف کاربران نرم افزار و تعیین سطوح دسترسی