• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

مدیریت کامل مسیر حرکت بازاریابان GPS

نمایش مسیربازاریابان GPS

نمایش مسیربازاریابان روی نقشه

مدیریت کامل روی مسیر حرکت بازاریابان با اطلاعات کامل
ثبت موقعیت بازاریاب باشروع ویزیت
امکان ثبت موقعیت در لحظه بازارایاب به محض شروع تور ویزیت بصورت آنلاین و آفلاین و ارسال آن به سرور
مشاهده مسیرحرکت بازاریاب در پنل
باکمک پنل مدیریتی ، مدریران می توانند مسیر حرکت بازاریابان را مشاهده و بررسی نمایند و اطلاعاتی چون شروع و پایان مسیر، میزان مسافت پیموده شده، مدت زمان توقف و .. توسط بازاریاب را کسب نمایند
امکان مشاهده آخرین وضعیت بازاریاب
با استفاده پنل مدیریتی مدیران می توانند نسبت به آخرین وضعیت ترددی بازاریابان اطلاعات کافی را دریافت نمایند.

با استفاده از امکان مسیربابی نسخه حساب یار ، کلیه نقاط تردد بازاریابان بصورت آنلاین و آفلاین ثبت می شود.این امکان بصورت کاملا هوشمندانه می تواند مکان شروع، پایان، میزان مسافت پیموده شده از ابتدای مسیر، مسافت پیموده شده بین نقاط مختلف، مکان ومدت زمان توقف را محاسبه و ثبت نماید.

نمایش مسیر تور ویزیت بازاریابان با اطلاعات کافی از جمله مکان های تردد،مکان و زمان توقف و مسافت های پیموده شده جزء امکانات پنل مدیریتی می باشد.

پس از ارسال نقاط تردد بازاریابان به سرور ، امکان مشاهده و ارزیابی تردد آنان توسط مدیران در پنل مدیریتی امکان پذیر می باشد. در این پنل مسیرکامل حرکت بازاریابان از نقطه شروع تا پایان، نقاط مختلف تردد همراه با محاسبه مسافت پیموده شده از ابتدای مسیرو مسافت به نقاط ، نوع تردد (با خودرو، دوچرخه، پیاده و .. ) و همچنین مکان و زمان توقف را بصورت کامل بر روی نقشه نمایش می دهد.

  • نمایش حرکت بازاریاب
    نمایش کامل مسیر حرکت بازاریاب بر روی نقشه: با توجه به تردد بازاریاب و ثبت نقاط توسط دستگاه تلفن همراه یا تبلت مدیران با کمک پنل مدیریتی می توانند مسیر کامل حرکت بازاریاب از نقطه شروع تا پایان ، نقاط میانی حرکت ، میزان مسافت پیموده شده ، مکان وزمان توقف و .. را با جزییات کامل مشاهده نمایند. “
    نمایش مسیربازاریاب
    • نمایش مسیربازاریاب
      نمایش آخرین وضعیت بازاریاب : با توجه به وضعیت ترددی بازاریابان و ثبت موقعیت آن توسط gps تلفن همراه و یا تبلت و ارسال اطلاعات آن به سرور مدیران می توانند آخرین وضعیت پرسنل را مشاهده نمایند. در این حالت حتی میتوان در صورت توقف بازاریاب مکان و مدت زمان توقف ایشان را بر روی نقشه مشاهده نمود. “