• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

نرم افزار حقوق و دستمزد نوین پرداز

نرم افزارحقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق پرسنل براساس تردد در نرم افزار حضوروغیاب
صدور فیش حقوقی براساس تردد
امکان صدور فیش حقوقی براساس میزان کارکرد پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب با شرایط ویژه کاری مختص هر کدام
مشاهده فیش های حقوقی صادر شده
امکان گزارش ، مشاهده و چاپ فیش های حقوقی صادر شده در نرم افزار حقوق و دستمزد در نرم افزار مهیا میباشد
ثبت سند مالی فیش حقوقی در نرم افزار حسابداری نوین پرداز
در صورتی که تنظیمات جهت ارتباط نرم افزار حسابداری نوین پرداز با نرم افزار حضورو غیاب نوین پرداز برقرار باشد. پس از صدور فیش حقوقی امکان ثبت سندمالی پرداخت حقوق در نرم افزار حسابداری نوین پرداز بصورت اتومات نیز میسرمی شود.

نرم افزار حقوق و دستمزد نوین پرداز براساس میزان تردد (که شامل ساعت کاری در شیفت تعریف شده، اضافه کاری، کسرکاری،غیبت و .... ثبت شده در دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب نوین پرداز) و همچنین باتوجه به کسورات و اضافات تعریف شده برای هر کاربر مانند حق بیمه ، حق اولاد ، حق مسکن، مساعده، بدی آب و هوا ، سختی کار و ... حقوق پرداختنی به هر پرسنل را محاسبه و فیش حقوقی مربوطه را صادر می نماید. این نرم افزار قادر است به ازای هر پرسنل شرایط مربوط به آن را پردازش و حقوق نهایی را براساس آن محاسبه نماید. در صورتی که ارتباط دستگاه حضورو وغیاب بصورت آفلاین با نرم افزار حضور و غیاب برقرار باشد . می توان اطلاعات پرسنل را بصورت دستی از نرم افزار حضور و غیاب دریافت و حقوق آن را محاسبه نمود.

وظیفه نرم افزار حقوق و دستمزد نوین پرداز ، محاسبه حقوق نهایی براساس تردد و پارامترهای تعریف شده برای هر پرسنل می باشد.

امکان مشاهده کامل فیش های حقوقی صادر شده در نرم افزار حقوق و دستمزد و مهمتر از آن امکان ثبت سند مالی مربوط به پرداخت حقوق در نرم افزار حسابداری نوین پرداز از سایر امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد نوین پرداز می باظد.

  • حقوق و دستمزد
    ثبت مالی پرداخت حقوق در نرم افزار حسابداری نوین پرداز: در صورتی که تنظیمات مربوط به حساب معین و تفصیلی هر یک از پرسنل و همچنین تنظیمات مربوط به حسابهای اضافات و کسورات موجود در نرم افزار حقوق و دستمزد با نرم افزار حسابداری نوین پرداز انجام شده باشد و این ارتباط برقرار باشد؛ پس از صدور فیش حقوقی در نرم افزار حقوق و دستمزد می توان سند مالی مربوط به پرداخت حقوق را در نرم افزار حسابداری نوین پرداز می توان صادر نمود تا این سند بصورت اتومات نیز در نرم افزار حسابداری نوین پرداز ثبت گردد.
    • حقوق و دستمزد
      گزارش ساز پویا : امکان ارائه گزارشات اختصاصی ویژه هر کاربر نرم افزار حقوق و دستمزد از جمله امکانات ارزنده ی این نرم افزار است که یا این امکان را به کاربران ارائه می دهد که می تواند گزارشات اختصاصی ویژه کاربر را با توجه به درخواست آنان تهیه و ارائه نماید.