• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

در این مقاله آموزشی قصد داریم در چندین گام بصورت بسیار کاربردی خدمت شما کاربران محترم نرم افزار مالی نوین پرداز ثبت های مربوط به حسابداری پروژه را مرور کنیم .

تعداد بازدید:137

مهم ترین مسئله حسابداران در مدیریت مالی پروژه ها و پیمان ها زمان شناسایی هزینه ها و درآمد های هر پروژه به دوره هایی هست که عملیات موضوع پیمان یا پروژه در آن اجرا می شود.در زمینه ثبت های پیمانکاری در دفتر حسابداری پیمانکار استاندارد حسابداری شماره 9 برای حسابداری پیمان های بلند مدت استفاده می گردد.
همان طور که در آموزش های گذشته خدمت شما کاربران محترم توضیح داده شد در مرحله اول برای شرکت سرمایه گذاری و پیمانکاری هیدرو پارس کدینگ حساب ها در 4 سطح طبق نیاز شغلی پیمانکاری پیاده سازی گردید، و گروه های تفصیلی و دفاتر مورد نیاز معین و کل ایجاد شد.
شرکت هیدور پارس بصورت رسمی در تاریخ 31 فررودین 98 شروع به کار کرد و در همین تاریخ موفق شد در مناقصه پیمان پارک لاله با مبلغ 10،000،000،000ریال برنده شد.

مورخ 1398/02/05  اقدام به پرداخت ضمانت نامه حسن انجام کار تعهدات پیمان (به مبلغ 5درصد پایه پیمان 500،000،000ریال-در این مثال از ثبت های مربوط به وجه التزام و اسناد ضمانتی در هر مرحله صرف نظر می کنیم) و مبلغ 50،000،000ریال به عنوان سپرده نقدی ضمانت نامه توسط بانک ملت شعبه چمران از حساب جاری 5220 برداشت شد .

مورخ 1398/02/10 انتقال هزینه های اداری و مالی قبل از برنده شدن مناقصه پارک لاله به بهای تمام شده پیمان در دست اجرا پارک لاله  به بهای تمام شده پیمان در دست اجرا پارک لاله

مورخ 1398/02/20 دریافت مبلغ 250،000،000،000ریال از آستان قدس رضوی جهت پیش دریافت مناقصه پارک لاله واریز به حساب ملت چمران 5220

مورخ 1398/03/01 شروع پروژه ساختمان فردیس (10 واحدی ) و شناسایی هزینه منتهی به تاریخ 1398/03/31
شناسایی مصرف مواد با صدور سند اتومات انبار (همان طور که قبلا توضیح داده شد خروجی مواد از انبار مرکزی به مناقصه از طریق سند انبار گردانی می باشد)

سند دوبل مربوط به سند اتومات انبار گردانی (نکته : طرف حساب کسورات مواد و مصالح در سند انبار گردانی حتما باید پروژه سرمایه گذاری فردیس باشد )

شناسایی هزینه نصب و راننده و مهندس مشاور و پروانه ساخت در تاریخ اول خرداد ماه در پروزه ساختمان فردیس

   

مورخ 1398/04/10 پرداخت هزینه های شهرداری مربوط به ساختمان 10 واحدی فردیس (سند دوبل شناسایی هزینه شهرداری )

         

مورخ 1398/04/31 شناسایی مصرف مواد با صدور سند اتومات انبار (همان طور که قبلا توضیح داده شد خروجی مواد از انبار مرکزی به مناقصه از طریق سند انبار گردانی می باشد)                  

                                                                       

                                           
        سند دوبل مربوط به سند اتومات انبار گردانی (نکته : طرف حساب کسورات مواد و مصالح در سند انبار گردانی حتما باید مناقصه پارک لاله  باشد )          

1398/05/05 شناسایی هزینه های مناقصه پارک لاله  منتهی به تاریخ 5 مرداد 98

   1398/05/11 بابت بتن ریزی توسط شرکت بنیان بتن شرق در هر دور پروژه ساختمان فردیس و مناقصه پارک لاله

1398/05/31بابت شناسایی هزینه حقوق و دستمزد پرسنل پیمان پارک لاله

1397/05/31 بابت فروش پروژه ساختمان فردیس به آقای رضایی به مبلغ 2 میلیارد ریال

این مقاله را نیز بخوانید : آشنایی با دارایی های جاری در مدیریت مالی