• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

در این مقاله سعی داریم شما کاربران محترم را با آخرین تغییرات و امکانات برنامه نوین پرداز آشنا نمائیم

تعداد بازدید:58

1-ثبت سند حسابداری در وضعیت موقت با امکان کنترل،گزارش گیری و انجام عملیات روی اسناد موقت و تبدیل آنها به اسناد دائم  و بالعکس
2-اضافه شدن ستون های نوع سند،وضعیت سند،سریال سند به لیست اسناد حسابداری
3-عدم امکان تجمیع،تغییر و یا حذف اسناد دائم شده در لیست اسناد حسابداری
4-لیبل شدن شماره سند در فرم سند حسابداری و امکان تغییر شماره سند و لود کردن سندهای قبلی (با استفاده از کلید میانبر شیفت+ش) و تغییر تاریخ سند با استفاده کلید میانبر (شیفت +ت)
5-اضافه شدن امکان جستجو در سند حسابداری (بر اساس کد معین-تفصیل-نام حساب-شرح آرتیکل های سند)
6-قابلیت گزارش گیری از  آخرین گردش بدهکار و بستانکار (سرفصل حساب معین و تفصیل در سند دوبل حسابداری )
7- امکان انتخاب حساب تفصیلی و لود شدن معین های مرتبط با این حساب در هنگام صدور سند حسابداری
8-پرکردن و ایجاد سریال سند برای اسناد اتومات (خرید،فروش،انبارگردانی،ضایعات،....)
9-جلوگیری از ویرایش اسناد دائمی صادر شده از تمامی زیر سیستم های برنامه (خرید،فروش،خزانه و چک،انبارگردانی،....)
10-جلوگیری از اصلاح و حذف فاکتورهایی که اسنادشان دائم شده است از داخل فاکتور و از لیست فاکتورها
11-جلوگیری از تجمیع شدن اسناد مالی اتومات و غیر اتومات که در تاریخ های مختلف صادر شده
12-جلوگیری از اصلاح موجودی اول دوره ی کالاها،بانک ها،صندوق ها و اشخاص،ثبت و یا تغییر چک های پرداختنی و دریافتنی ابتدای دوره در زمان دائم شدن سند افتتاحیه
13-تنظیم شروع و پایان دوره مالی و تنظیم تاریخ سند افتتاحیه از بخش تنظیمات کدینگ و سند
14-نمایش گردش دوره مالی قبل در دوره مالی جاری
15-اصلاح و تکمیل نمایش پلکانی حساب ها در سطوح مختلف در گزارش مرور حساب ها (تراز حساب ها)در بخش گزارشات حسابداری
16-پیاده سازی امکان گزارشگیری از یک حساب تفصیل شناور با یک معین خاص و یا تمامی معین ها در گزارش تراز حساب ها
17-تعریف گروه های تفصیلی بصورت نامحدود و اختصاص حساب های تفصیلی به  هر گروه تفصیلی بصورت اختیاری
18-امکان چاپ تاریخ شروع و پایان گزارش در گزارش گردش صندوق و بانک
19- اعمال سطح دسترسی بر روی تجمیع اسناد و دسترسی بر روی دائم و موقت کردن اسناد
20-قابلیت گزارش گیری از دفاتر کل،معین،تفصیلی در نمودار درختی حساب و لیست حساب ها
21-امکان اخذ گزارشات ماتریسی حساب ها (تفکیک یک معین به حساب های تفصیلی و یک تفصیل شناور به معین های مربوطه)
22-تغییر قیمت اقلام فاکتور به صورت دسته ای در فاکتور فروش (کلیک راست در فاکتور فروش و تغییر سطح قیمت )
23-قابلیت الصاق انواع ضمیمه به فاکتور فروش اعم از فایل های تصویری و یا اسکن شده
24-نمایش تاریخ شروع و پایان گزارش، گروه کالا، تعداد فاکتورهای تجمیع شده و شماره پیوست فاکتورها در گزارشات تجمیع فروش