• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

مرکز آموزش نوین پرداز

در این بخش میتوانید راهنماهای نرم افزارهاو ارتباطات با انواع سخت افزارهایی چون ترازوهای دیجیتال ، دستگاه های حضورو غیاب ، بارکدخوان و ... را مشاهده نمایید

آموزش و راهنماهای نرم افزارها و زیربسته های مختلف شرکت نوین پرداز

ردیف عنوان آموزش لینک دانلود
1 دفترچه راهنمای نرم افزار حسابداری نوین پرداز
2 آموزش نحوه ثبت اموال ثابت در نرم افزار حسابداری
3 راهنمای اتصال سیستم های شبکه به نرم افزار حسابداری نوین پرداز
4 راهنمای استفاده از زیربسته ارتباط با ترازوی دیجیتال نوین پرداز
5 آموزش ثبت کالای سریال دار در نرم افزار حسابداری نوین پرداز
6 راهنمای آموزش تنظیمات سایت فروشگاهی نوین پرداز
7 راهنمای ثبت وام و اقساط آن در نرم افزار حسابداری نوین پرداز
8 راهنمای تصویری انتقال سال مالی نرم افزار حسابداری نوین پرداز

راهنمای آموزشی دستگاه های حضور و غیاب نوین پرداز

ردیف نام دستگاه لینک دانلود
1 راهنمای دستگاه حضوروغیاب NP620
2 راهنمای دستگاه حضورو غیاب NP2815
3 راهنمای دستگاه حضورو غیاب NP302
4 راهنمای دستگاه حضورو غیاب NP586
5 راهنمای نرم افزار حضور و غیاب- حقوق و دستمزد نوین پرداز
6 آموزش تصویری دستگاه NP586
7 آموزش تصویری دستگاه NP2815
8 آموزش تصویری دستگاه NP620

راهنمای آموزشی سخت افزارهای مرتبط با مجموعه نوین پرداز

ردیف عنوان آموزش لینک دانلود
1 راهنمای فارسی سازی پرینتر Baby 380 (Koohi)
2 راهنمای تنظیمات بارکدخوان QuickScan
3 راهنمای تنظیمات لیبل پرینتر HoneyWell
4 راهنمای سوکت زدن کابل اتصال به ترازوی دیجیتال محک